Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία που βοηθά τον άνθρωπο αρχικά να αναγνωρίσει τα θέματα που τον απασχολούν και τον περιορίζουν και στη συνέχεια να τα επεξεργαστεί σε βάθος, να κάνει συνδέσεις με το παρελθόν, να δυναμώσει άλλες πλευρές του εαυτού του, να βρει εναλλακτικές οπτικές και να χτίσει μια ασφαλή βάση μέσα του, η οποία θα τον βοηθήσει να νιώθει καλύτερα με τον εαυτό του και με τις σχέσεις του.  Ο στόχος της ψυχοθεραπείας είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους σε ένα εύρος θεμάτων, ακόμη και όταν το πρόβλημα δεν είναι ξεκάθαρο: όταν θέλει να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, να μάθει να συνάπτει λειτουργικές και υγιείς σχέσεις, να αλλάξει συμπεριφορές και συνήθειες, να καλλιεργήσει ένα καλύτερο μέλλον, να κάνει ειρήνη με το παρελθόν του, να υιοθετήσει δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν προσωπικά και επαγγελματικά, να πετύχει τους επαγγελματικούς του στόχους κ.ά.