Λίγα λόγια για την ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία είναι μια θεραπευτική διαδικασία κατά την οποία ο θεραπευόμενος γνωρίζει βαθύτερα όλες τις πλευρές του εαυτού του και νοηματοδοτεί τις εμπειρίες του έτσι ώστε να μπορεί να ζει πιο αρμονικά και ελεύθερα. Η ασφαλής θεραπευτική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ θεραπευτή-θεραπευόμενου θα τον οδηγήσει σταδιακά να αναγνωρίσει και να εκφράσει σκέψεις και συναισθήματα, που … Συνεχίστε την ανάγνωση Λίγα λόγια για την ψυχοθεραπεία